Update aankomende wijzigingen in AGS Export

Douane webinar

In dit webinar van november jl. geeft de Douane meer uitleg over deze wijzigingen. Vanaf minuut 13 worden de wijzigingen voor AGS Export besproken. We adviseren om dit webinar te bekijken voor meer achtergrondinformatie omtrent de wijzigingen. De uitleg over AGS3 klopt, genoemde datums en planning niet meer.

AGS3 – Uitvoer

Scope en AGS3 Uitvoer
ECC Online Software is in de afrondingsfase voor het testen van AGS3 Export samen met de Douane. Het testen gaat naar wens, Scope is er bijna klaar voor!

Hoe implementeert de Douane AGS Uitvoer?

Naast bovengenoemd webinar staat er ook veel informatie in de Douane nieuwsbrief van december.

In het kort is dit de planning van de Douane;
De Douane spreekt van een doelgroepgerichte en fasegerichte aanpak.
Testfase  : Nu – Het is voor softwareleveranciers mogelijk om AGS3-Exportberichten te versturen en het gehele verloop van een exportaangifte te testen. Deze fase is reeds begonnen en er wordt door ons getest voor AGS3 Export.

Fase 1:

Aanvang eind maart 2016 –  Slechts twee exportaangevers van alle aangevers in Nederland beginnen deze fase met enkele aangiftes, zodat de Douane de berichtenflow en de aangiftes goed kan volgen en controleren.

Fase 2:

Aanvang onbekend, afhankelijk van verloop fase 1. Na een succesvol afsluiten van fase 1 zullen er een 20 – 30 tal aangevers worden uitgenodigd om met AGS3 Export uitvoeraangiftes te gaan testen; het doel is testen met een zo breed mogelijk scala aan aangiftes en softwareleveranciers. Scope zal onderdeel uitmaken van deze testfase. Er is nog geen selectie gemaakt welke aangevers daarvoor in aanmerking komen. Deze aangevers mogen tijdens de gehele periode AGS en DSU naast elkaar gebruiken.

Wanneer fase 2 succesvol is afgerond, zal de Douane een begin maken met de definitieve uitrol van AGS3 en het uitfaseren van DSU (Sagitta Uitvoer). Dit deel bestaat opnieuw uit een aantal fases.

Fase 3:

Als eerste beginnen middelgrote aangevers (meer dan 50 uitvoeraangiftes per maand) met de definitieve uitrol van AGS3.

Fase 4/5:

Hierin volgen grote aangevers (20 grootste uitvoeraangevers van Nederland) met de definitieve uitrol van AGS3.

Fase 6:

Vervolgens komen de kleine aangevers (minder dan 50 uitvoeraangiftes per maand) – Alle aangevers met een beperkt aantal export aangiftes welke niet eerder zijn omgezet, worden geïmplementeerd.

Tijdens alle fases geldt dat een aangever gedurende twee weken AGS3 en DSU naast elkaar mag gebruiken waarna DSU zal worden afgesloten voor uitgaande berichten.

Fase 6 dient afgerond te zijn voor 31 december 2016, in verband met het in werking treden van een nieuwe wetgeving in 2017 welke niet door DSU wordt ondersteund.

Zodra een concretere planning beschikbaar is zullen wij in overleg met jullie een overgangsdatum plannen. Net als eerder bij AGS2 Import zullen we voor de introductie van AGS3 Export ook een uitlegsessie plannen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op!