douanesoftware

Workaround AGS aangifte landcode EU en preferentie 300

Doet u een AGS-aangifte met landcode EU en preferentie 300? Vul dan bij extra bescheidcodes het volgende in: WORKAROUND LVO EU.

Op dit moment vraagt AGS ten onrechte extra bescheidcodes, wanneer een AGS aangifte met als land van oorsprong EU en preferentiecode 300 wordt gemaakt. In dit geval kunt u bij extra gevraagde bescheidcodes: WORKAROUND LVO EU invullen. Ook berekent AGS in dit geval ten onrechte geen douaneschuld. U ontvangt daarom een uitnodiging tot betaling van de Douane, buiten AGS om.

Voorbeeld

Wilt u bij een invoeraangifte in aanmerking komen voor de tariefpreferentie Overeenkomst EU-Zwitserland wederingevoerde goederen (1007)? Dan moet u volgens DTV (Douane Tarief Voorziening) bescheid U090 of U091 opnemen in de aangifte. Maar als u een invoeraangifte in AGS doet, met vermelding van deze bescheiden, weigert AGS uw aangifte. In de foutmelding staat dat u ook de documenten N954 en Y021 moet overleggen. Deze laatste bescheiden horen echter bij een andere tariefpreferentie (voor de Europese Economische Ruimte) die ook geldt bij landcode EU en preferentie 300.

AGS kan geen onderscheid maken tussen deze twee maatregelen, en vraagt daarom om de bescheiden van beide maatregelen. Als u de documenten van beide maatregelen in de aangifte vermeldt, wordt de aangifte aanvaard. Vermeld in dit geval bij de bescheiden U090 en U091 het identificatienummer. Bij de bescheiden N954 en Y021 vermeldt u in het vak met het identificatienummer ‘WORKAROUND LVO EU’.

Bron: www. douane.nl