douanesoftware

Nieuwe code voor terugkerende goederen in AGS

Voor AGS is een nieuwe code verbijzondering 604 toegevoegd aan tabel A29 (voor terugkerende goederen die aan bepaalde voorwaarden voldoen).

Aan tabel A29 is de nieuwe code 604 toegevoegd. Deze code is bedoeld voor terugkerende goederen, anders dan bedoeld bij de codes F01 t/m F04 en 103. Bij het gebruik van deze code wordt gehele vrijstelling van de bij invoer verschuldigde belastingen verleend. Deze code kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor goederen die wederingevoerd worden, na tijdelijke of definitieve uitvoer, waarbij het nul-tarief voor de omzetbelasting niet kon worden toegepast of waarbij de omzetbelasting niet is teruggegeven.